Mobile menu

7143 Sayılı VERGİ VE DİĞER BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN UYGULAMALARI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

Konya Vergi Dairesi Başkanlığı, Ilgın Vergi Dairesi Müdürlüğü ve Ilgın Ticaret Odası işbirliğiyle “7143 Sayılı VERGİ VE DİĞER BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN UYGULAMALARI” ile ilgili bilgilendirme semineri

Odamız toplantı salonunda gerçekleştirildi. Seminere Konya Vergi Dairesi Başkanı Musa Kazım ÜNVER, Gelir İdaresi Grup Müdürü Emrah YALÇIN, Gelir İdaresi Grup Müdürü Veysel BOSTAN, Konya SMMO Başkanı Seyit Faruk ÖZSELEK ile üyelerimiz, ilçemiz muhasebecileri ve esnaflarımız katıldı.

Toplantıda, kesinleşmiş vergi ve diğer borçlara ödeme kolaylıkları, ihtilafların sulh yoluyla sonlandırılması, inceleme ve tarhiyat safhasındaki borçların yapılandırılması, beyan edilmemiş veya eksik beyan edilmiş gelir ve kazançların zam ve faizsiz pişmanlıkla beyan edilmesi, geçmiş dönemlere ilişkin matrah ve vergi artırımında bulunan mükelleflere ayrıcalıklar, işletmelerdeki emita, makine, teçhizat ve demirbaş kayıtlarına ilişkin cezasız düzeltme imkanı, kasa ve ortaklardan alacaklar hesabının cezasız ve faizsiz düzeltilmesi, yurtiçi ve yurtdışı bazı varlıkların belli tarihe kadar vergisiz ve ayrıcalıklı imkanlarla milli ekonomiye kazandırılması, 6552, 6736, ve 7020 sayılı kanunlar kapsamında ödemeleri devam eden borçlar için peşin ödeme indirimi hükümlerinden yararlanma gibi çok önemli imkanlar getirilmiş olduğu belirtildi ve bu imkanlardan mükelleflerin faydalanması için azami gayret gösterilmesi gerektiği tüm birim amirlerine bildirildi.

Özellikle peşin ödeme seçeneğini tercih eden mükelleflere yüzde 90 Yİ-ÜFE indirimi sağlanacağının, matrah ve vergi artırımında bulunan mükelleflerin arıtımda bulundukları mükelleflerin, arıtımında bulundukları dönemler için vergi incelemesine tabi tutulmayacakları hususlarında mükelleflere detaylı bilgi verilmesi gerektiği hususları konuşuldu. Başvuruların Kanun kapsamında alacaklar için 31 Temmuz 2018; matrah ve vergi artırımı için 31 Ağustos 2018 ve varlık barışı için 30 Kasım 2018 tarihine kadar gib.gov.tr adresi üzerinden elektronik ortamda veya vergi dairelerine giderek kağıt ortamında yapılabileceği belirtildi. Mükelleflere hatırlatılmak gerekirse, yapılandırma kapsamındaki ödemeler: internet sayfası ve interaktif vergi dairesi üzerinden; GİB Mobil uygulamasından; Anlaşmalı bankalardan, Vergi dairelerinden yapılabilmektedir.

Ilgın Ticaret Odası Başkanı Vehbi ÖZLEN yaptığı açıklamada “Özellikle Kobilerimiz ekonomik sıkıntılarda her zaman yarayı ilk alan cephenin en önündeki gruplardan olmuştur. İstihdam sağlayan, iş, aş veren, üreten, katma değer oluşturan, devletin sırtına yük olmadan ülkeye katkı koyan bu grupların sıkıntılı zamanlarda devlete olan ödemelerinde istemeden sorunlar yaşanmaktadır. İş dünyasını ayakta tutmak aslında ekonomiyi ayakta tutmak demektir. Bu anlamda son yıllarda gerek küresel gerekse çevremizdeki sorunların ekonomiye olumsuz yansımasından dolayı ciddi sorunlar yaşayan iş dünyamız için vergi borçlarının yeniden yapılandırılması kararını olumlu karşılıyor ve iş dünyamız için bunu bir fırsat olarak görüyoruz. Başkan ÖZLEN , 31 Mart 2018 tarihinden önce aidat borcu bulunan üyelerinin de aidat borçlarını 6 taksitte ödeme imkanından yararlanabilmeleri için 31 Temmuz 2018 tarihine kadar Ilgın Ticaret Odası’na başvurmaları gerektiği hatırlatmasında da bulundu.

 

 

 

 

 

   

Web Tasarım DAIO