Mobile menu

Rekabet Kurumu Payının Tahsiline İlişkin Duyuru

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Rekabet Kurumu ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği arasında imzalanan Protokol ile Yatırım ortamının iyileştirilmesi kanunu kapsamında,  şirket kuruluş ve sermaye artırım prosedürleri

içerisinde yer alan Rekabet Kurumu pay ödemesinin tek temas noktası olarak faaliyet göstermesi hedeflenen Ticaret Odaları ile Ticaret ve Sanayi Odaları tarafından 01.01.2018 tarihi itibariyle tahsil edilmesi kararlaştırılmıştır.

 

Bu bağlamda 01.01.2018 tarihi itibariyle Rekabet Kurumu payının tahsiline odamız veznesinde başlanılmıştır. Bu tarihten sonra Rekabet Kurumu’nun banka hesabına yapılan ödemeler geçerlilik kazanmayacak olup, yapılmış ödemeler Rekabet Kurumu tarafından ilgililerine iade edilecektir. 

Üyelerimize Önemle Duyurulur.

   

Web Tasarım DAIO