Mobile menu

Umuma Açık Mahallerde Eser, İcra, Fonogram Yapım ve Yayınların Kullanılması ve/veya İletilmesi İle İlgili Uzlaştırma Komisyonu

Sayın Üyemiz,

Malumları olduğu üzere Türkiye’de fikri mülkiyet haklarının geliştirilmesinde başından beri en büyük katılımcı ve destekleyici olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) fikri mülkiyet hakları açısından doğrudan ilgili bir üst örgüttür ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanu’nun 41 inci maddesi kapsamında Meslek Birlikleri tarafından açıklanan tarifeler ve ortak tarifeler üzerinde uzlaşma sağlanamaması ve sözleşme yapılamaması

halinde müzakere edilmesi amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın uygun görüşü ile oluşturulan Uzlaştırma Komisyonunun toplanması için başvuru hakkına sahiptir.

Bu kapsamda BİROY, FİYAB ve SE-YAP’ın tarifeleri ve MESAM-MSG ve MÜ-YAP-MÜYORBİR’in ortak tarifeleri Birliğimize ulaşmış olup,  Birliğimiz, bu tarifelerin müzakeresi amacıyla gerek kendi Kanunundan aldığı genel temsil yetkisi, gerekse 5846 sayılı Kanun uyarınca Ekim 2017 sonuna kadar Kültür ve Turizm Bakanlığı’na Uzlaştırma Komisyonu kurulması için talepte bulunacaktır.

Bu nedenle, bu tarifelerin müzakeresi için oluşturulacak Uzlaştırma Komisyonuna TOBB aracılığıyla başvurmak isteyen üyelerinizin, Kanun’un 41 inci ve Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile Eser, İcra, Yapım ve Yayınların Kullanılması ve/veya İletilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 4. Maddesinde yer alan tanım uyarınca; TOBB adına bağlayıcı nitelikte ve TOBB’a hitaben düzenlenmiş ekli dilekçe örneğini ve iki ayrı Yetki Belgesinin aslını, yetki sınırlarını ve talep edilen indirim oranını belirterek 30 Ekim 2017 tarihine kadar Birliğimize ulaştırmalarının gerekli olduğunu bildiririz.

Bu belgelerin Birliğimize söz konusu tarihe kadar ulaşması halinde Ekim 2017 ayı sonuna kadar Kültür ve Turizm Bakanlığı’na adınıza gerekli başvuru yapılmış olacaktır.

Saygılarımızla,

ILGIN TİCARET ODASI BAŞKANLIĞI

 

EK1: DİLEKÇE

EK2: YETKİ BELGESİ

 

Sinema Oyuncuları Meslek Birliği BİROY'un 2018 Tarifesi için tıklayınız

Film Yapımcıları Meslek Birliği (FİYAB) Tarifesi için tıklayınız

Sinema Eseri Yapımcıları Meslek Birliği (SE-YAP) Tarifesi için tıklayınız

 

 

 

 

Web Tasarım DAIO