Mobile menu

Ölçü ve Tartı Aletleri İle İlgili Önemli DUYURU

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan Odamıza iletilen yazıda 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanun’una göre ölçü ve ölçü aletlerinin 2 yılda bir periyodik muayeneye tabi tutulması zorunlu olup, kullanıcıların damga süresi dolmuş bulunan ölçü ve ölçü aletlerinin periyodik muayenelerinin yaptırılması için beyanname verme süresi

28 Şubat 2019 günü mesai bitiminde sonra ermiştir. 

Ancak 28/02/2019 tarihli 30700 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla, 3516 sayılı Ölçüler ve ayar Kanununa geçici muafiyet maddesi eklenmiştir. 

Bu muafiyet ile 01/12/2018 tarihinden önce damgası kopmuş, bozulmuş, damga süresi geçmiş olduğu için cezai duruma düşmüş ölçü aletlerinin kullanıcıları, 28/02/2019 tarihinden itibaren 90 gün (son gün  28 Mayıs 2019) içerisinde ölçü aleti türüne göre ilgili il müdürlüklerine ya da yetkili muayene servislerine periyodik muayene başvurusunda bulunmaları halinde, söz konusu fiilden dolayı herhangi bir idari para cezası ödemeksizin muayene ve damgasını yaptırarak ölçü aletini kullanabileceklerdir. 

Bilgilerinize sunarız. 

Saygılarımızla,

ILGIN TİCARET ODASI BAŞKANLIĞI

EK: 3516 Sayılı Kanunda yapılan değişiklikler ve amacı için tıklayınız.

 

 

 

 

 

DİĞER DUYURULAR

   

Web Tasarım DAIO