Mobile menu

Türk Parası'nın Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ

TOBB’dan aldığımız 14.11.2018 tarih ve 17043 sayılı yazıda Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018-32/48) 04.09.2018 tarihli ve 30525 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Anılan Tebliğ’in uygulanması ile ilgili Odalardan gelen başvurular TOBB tarafından incelenerek ilgili Bakanlıklar  nezdinde girişimde bulunulmuştur.

 

Bu itibarla, bahse konu Tebliğ'in birinci fıkrasına dayanılarak ihracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen Genelge, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayımlanmıştır.

 

Söz konusu Genelge’ye aşağıdaki linkten ulaşılabilir:

 

 https://www.tobb.org.tr/Sayfalar/Detay.php?rid=2699&lst=DuyurularListesi

 

 

DİĞER DUYURULAR

   

Web Tasarım DAIO