Mobile menu

Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğuna 33 Meslek İlave Edilmesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza iletilen bir yazıda, çalışma hayatına nitelikli eleman kazandırılması, üretimde etkinlik ve verimliliğin sağlanması ve iş kazalarının asgariye indirilmesi amacıyla tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde

Mesleki Yeterlilik Belgeli kişilerin istihdam zorunluluğunun devam ettiği dile getirilmiştir.

Yazıda ayrıca 26 Eylül 2017 tarihinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yayımlanan 2017/1 sayılı tebliğ ile 33 meslekte daha mesleki yeterlilik zorunluluğu getirildiği ve belge zorunluluğu getirilen meslek sayısının 81’e yükseldiği belirtilmiştir.

2017/1 sayılı tebliğde belirtilen ve Ek’te yer alan meslekler için 12 aylık geçiş sürecinin tamamlandığı ifade edilen yazıda, 27 Eylül 2018 tarihi itibariyle söz konusu mesleklerde “mesleki yeterlilik belgesi” zorunluluğunun fiilen başladığı vurgulanmıştır.

Söz konusu mesleklerde sınav ve belgelendirme ücreti, 31.12.2019 tarihine kadar İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacaktır.

Yazıda, konuya ilişkin olarak TOBB tarafından kurulan TOBB MEYBEM Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezleri A.Ş,’nin “Metal”, “Makine”, “Otomotiv”, “Asansör” ve “Perakende” sektörlerinde sınav ve belgelendirme hizmetlerine tüm hızıyla devam ettiği, zorunluluk getirilen yeni mesleklerde sınav ve belgelendirme konusunda belgelendirme ve yönlendirme desteği verildiği belirtilmiştir.  

Bu kapsamda, zorunluluk getirilen yeni meslekler ekte yer almaktadır.

 

Liste İçin Tıklayınız. 

 

 

 

 

 

DİĞER DUYURULAR

   

Web Tasarım DAIO