Mobile menu

A.TR Dolaşım Belgelerinin Geçerlilik Süresi

Tobb' dan Odamıza gelen yazıda, 23 Mayıs 2018 tarih ve 30429 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 148 Seri Numaralı Gümrük Genel Tebliği’nin 5. Maddesi 4.fıkrası b bendi uyarınca Odalarımız tarafından satılan ve 6 ay içerisinde elektronik sistem

üzerinden işlem yapılmayan A.TR Dolaşım Belgelerinin elektronik sistemde geçersiz statüde yer alacağı açıklanmıştır.
 
Bu defa, anlan tebliğ yayımlanmadan önce satış işlemi yapılan ve halihazırda firmaların/gümrük müşavirlerinin stoklarında yer A.TR Dolaşım Belgelerine dair yapılacak işlemler hakkında Birliğimizce Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nezdinde girişimde bulunulmuştur.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan alınan yazı ile, 148 Seri Numaralı Gümrük Genel Tebliği’nin yayımlandığı 23 Mayıs 2018 tarihinden önce Odalarca firmalar/gümrük müşavirlerine satılan A.TR Dolaşım Belgelerinin, satış işleminin yapıldığı tarihten itibaren 1 yıl süre ile kullanılabilmesi uygun görülmüştür. 23 Mayıs 2018 tarihli ve sonrasında Odalar tarafından satışı yapılan A.TR Dolaşım Belgelerinin geçerlilik süresi ise bahse konu tebliğin 5. Maddesinin 4. Fıkrası b bendi uyarınca 6 aydır.

Konuyla ilgili üyelerimize duyurulur.

DİĞER DUYURULAR

   

Web Tasarım DAIO